top of page

Pristopi v procesu edukacije bolnikov s sladkorno boleznijo, je razdeljen na dva poglavja. V prvem sta predstavljena pomen in vloga usposobljenosti zdravstvenih strokovnjakov za izvajanje edukacije, nato sledi poglavje s predstavitvijo neprecenljivih metod in pristopov v procesu edukacije.Podrobno nas seznani s kurikulumom edukacije in kompetenčnim profilom edukatorjev. Velik poudarek je na opisu načrtovanja izobraževalnih programov, učnih stilih, metodah, oblikah edukacije in opolnomočenju. Popelje nas skozi razumevanje tipologije temperamentov, kognitivno-vedenjsko terapijo, uspešno komunikacijo z zahtevnim bolnikom in timu in skupini. Opisuje prepoznavanje depresivnosti, obremenjenosti s sladkorno boleznijo in strahu pred hipoglikemijo pri bolnikih, ki se zdravijo z insulinom.

 

Urednici: mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc.ped. in Mateja Tomažin Šporar, viš.med.ses.

Strokovna recenzentka: dr. Jelka Zaletel, dr.med.

Pristopi v procesu edukacije bolnikov s sladkorno boleznijo

€ 19,00Price
    bottom of page