Komunikacija, motivacija in doseganje ciljev, nam v petih poglavjih predstavi temelje učinkovite oskrbe bolnikov s poudarkom na pomenu komunikacije, motivacije in postavljanja relevantnih ciljev. V prvem poglavju opisujemo breme bolezni in težavnost obravnave. Drugo poglavje je namenjeno opisovanju komunikacije. Tretje poglavje se posveča opisovanju motivacije in doseganja ciljev, četrto je namenjeno stresu, v petem poglavju pa je opisan pomen posameznika in njegovega okolja.

 

Urednici: mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc.ped. in Mateja Tomažin Šporar, viš.med.ses.

Strokovna recenzentka: dr. Jelka Zaletel, dr.med.

Komunikacija, motivacija in doseganje ciljev

€ 19,00Price
    sladkorna bolezen diabetes na spletu trgovina

    VI vis d.o.o.,

    Tomažičeva ulica 4,

    2310 Slov.Bistrica, Slovenija

    info@VI-vis.eu; 059 057 510