top of page

 

Število potrebnih trakov določi pooblaščeni zdravnik v skladu s strokovno doktrino in z zdravstvenim stanjem zavarovane osebe ter njeno individualno potrebo.
Število trakov navedeno v spodnji tabeli je okvirno. Po presoji zdravnika je lahko pogostnost meritev pri posamezniku manjša ali večja od navedene v tabeli! Skladno s presojo pooblaščenega zdravnika je posameznik upravičen do ustrezno manjšega ali večjega števila trakov, ki jih krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

Določila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Število trakov, ki pripada posamezniku glede na vrsto zdravljenja in stanje

bottom of page