Zdravje in bolezen – vrednote, stališča, kakovost življenja, opisuje načine soočanja in izkušnje bolnikov z diagnozo sladkorna bolezen, obravnavo bolnika s sladkorno boleznijo ter strategije za izboljšanje. Sestavljen je iz dveh poglavij. Osredotoča se na izkušnjo bolezni in zdravja skozi vrednote posameznika ter oblikovanje stališč do zdravja in bolezni.

 

Urednici: mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc.ped. in Mateja Tomažin Šporar, viš.med.ses.

Strokovna recenzentka: dr. Jelka Zaletel, dr.med.

Zdravje in bolezen – vrednote, stališča in kakovost življenja

€ 19,00Price
    sladkorna bolezen diabetes na spletu trgovina

    VI vis d.o.o.,

    Tomažičeva ulica 4,

    2310 Slov.Bistrica, Slovenija

    info@VI-vis.eu; 059 057 510