top of page

1. del: Zdravje in bolezen – vrednote, stališča, kakovost življenja

2. del: Pristopi v procesu edukacije bolnikov s sladkorno boleznijo

3. del: Komunikacija, motivacija in doseganje ciljev

 

Vsak del tega priročnika predstavlja celoto posamezne tematike in ponuja do 200 tiskanih strani. V okvirčke posameznega dela smo zaobjeli vsebino, ki jo je treba še posebej poudariti in predstavljajo bistvo posameznega članka.

1. del: Zdravje in bolezen – vrednote, stališča, kakovost življenja, opisuje načine soočanja in izkušnje bolnikov z diagnozo sladkorna bolezen, obravnavo bolnika s sladkorno boleznijo ter strategije za izboljšanje. Sestavljen je iz dveh poglavij. Osredotoča se na izkušnjo bolezni in zdravja skozi vrednote posameznika ter oblikovanje stališč do zdravja in bolezni.

2. del: Pristopi v procesu edukacije bolnikov s sladkorno boleznijo, je razdeljen na dva poglavja. V prvem sta predstavljena pomen in vloga usposobljenosti zdravstvenih strokovnjakov za izvajanje edukacije, nato sledi poglavje s predstavitvijo neprecenljivih metod in pristopov v procesu edukacije.Podrobno nas seznani s kurikulumom edukacije in kompetenčnim profilom edukatorjev. Velik poudarek je na opisu načrtovanja izobraževalnih programov, učnih stilih, metodah, oblikah edukacije in opolnomočenju. Popelje nas skozi razumevanje tipologije temperamentov, kognitivno-vedenjsko terapijo, uspešno komunikacijo z zahtevnim bolnikom in timu in skupini. Opisuje prepoznavanje depresivnosti, obremenjenosti s sladkorno boleznijo in strahu pred hipoglikemijo pri bolnikih, ki se zdravijo z insulinom.

3. del: Komunikacija, motivacija in doseganje ciljev, nam v petih poglavjih predstavi temelje učinkovite oskrbe bolnikov s poudarkom na pomenu komunikacije, motivacije in postavljanja relevantnih ciljev. V prvem poglavju opisujemo breme bolezni in težavnost obravnave. Drugo poglavje je namenjeno opisovanju komunikacije. Tretje poglavje se posveča opisovanju motivacije in doseganja ciljev, četrto je namenjeno stresu, v petem poglavju pa je opisan pomen posameznika in njegovega okolja.

 

Urednici: mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc.ped. in Mateja Tomažin Šporar, viš.med.ses.

Strokovna recenzentka: dr. Jelka Zaletel, dr.med.

3 priročniki: Sladkorna bolezen – povezovanje medicine in humanističnih ved

€ 49,00Price
    bottom of page